Reduktionen af vores miljøpåvirkning er en kontinuerlig kilde til engagement, både i valget af materialer, både i rationalisering af energivalg, for at mindske de miljømæssige virkninger af produktionen.

Siden 2008 er mere end halvdelen af den elektricitet, vi bruger, produceret af vores solceller placeret på taget af vores fabrik, mens resten er købt af en grøn grøn producent, som ikke bruger fossile brændstoffer.

Med oprettelsen af vores solcelleanlæg fik vi et vigtigt resultat ud fra et miljømæssigt synspunkt. Vi installerede 175 fotovoltaiske paneler af krystallinsk silicium med en overflade på 1.000 kvadratmeter, som genererer elektricitet til 37,6 kWh.

Med en årlig produktion på omkring 42.000 kWh reducerer vi et tilsvarende forbrug på 10,6 tons olie, der ellers ville blive brændt til magten for vores produktion, og dermed undgår vi udledningen af 31,2 tons CO2 og 69, 4 kg af NOx.

pannelli solari 2016  

 

We use cookies to make this website work better for you and to track site visits anonymously. You can opt out if you like.